امام حسين عليه السلام

خوف و رجاء

1 - بهترین کارها امید و ترس به خداوند را بحد اعتدال داشتن است‏» (1) 2 - «از پروردگارت بترس ترسیدنى که تو را از امید به وى مشغول سازد و به وى امید داشته باش امید کسى که تو را از بیمش امید نباشد» (2) 3 - «از خدا بترس ترسیدن کسى که دلش را بفکر مشغول ساخته (و خاطر از جز خداى پرداخته است) زیرا که ترس از خدا مرکبى راهوار و ایمن و زندانى براى نفس است از (ارتکاب) گناهان‏» (3) 4 - «بترس (از آخرت) تا ایمن باشى و ایمن نباش تا بترسى‏» (4) 5 - «ترس از خدا براى کسیکه آنرا شعار و تن پوش خود قرار دهد ایمنى (از عذاب آخرت) مى‏آورد» (5) 6 - «ترس از خدا شهپر ایمان است‏» (6) پى‏نوشتها: (1)غررالحکم فصل 30 ح 18 (2)غررالحکم فصل 30 ح 19 (3)غررالحکم فصل 30 ح 21 (4)غررالحکم فصل 30 ح 17 (5)غررالحکم فصل 30 ح 55 (6)غررالحکم فصل 30 ح 54 ترجمه نهج البلاغه دکتر سید جعفر شهیدى

   + ammar saheb ; ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱٦
comment نظرات ()