امام حسين عليه السلام

تزکیه نفس

1 - بر نفس خود بخیل باش و زمام آن را در آنچه برایت روانیست رها مگردان که بخل ورزیدن بر نفس داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش مى‏انگارد.(1) 2 - مؤمن ... سینه او هر چه فراختر است و نفس وى هر چه خوارتر.(2) 3 - پس حساب نفس خود را براى خود گیر که دیگران را حسابرسى است.(3) 4 - آن که حساب نفس خود کرد سود برد و آن که از آن غافل گردید زیان دید(4) 5 - بر خواهش نفست غلبه کن حکمت الهى برایت کامل مى‏شود.(5) 6 - با کندن ریشه بدى از سینه‏ات آن را از سینه دیگرى بر کن.(6) 7 - راه راست را از عقل جوى و هواى نفس را مخالفت کن تا پیروز گردى.(7) 8 - آنگه از خود خوشنود بود ناخشنودان او بسیار شود. کلمات قصار - 6 9 - خداى بیامرزد مردى را که با لجام طاعت و تقوى خویش نفس را مهار کند و لجام زند و با زمام خود را بسوى فرمانبردارى خدا بکشاند»(8) 10 - «به نفس خدمت کردن او را از لذت و سرمایه‏هاى (شهوانى) بازداشتن و به کسب علوم و حکمتها وادارش کردن و به عبارت و طاعتها بکوشش داشتن است، و رستگارى نفس در این است‏».(9) 11 - پیکر و تن را خدمت کردن باو دادن است آنچه را که مى‏خواهد از لذات و شهوتها و سرمایه‏ها و هلاک نفس در این کار است‏»(10) پى‏نوشتها: 1)صفحه 326 - نهج البلاغه شهیدى) 2)کلمات قصار 333 - ص 421) 3)خطبه 223 - 16 4)کلمات قصار 208 5)غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 49 6)غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 70 7)غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 87 8)غرر الحکم ج 1 فصل سى و سوم، ح 15 9)همان - فصل 31 - ح 61 10)همان ح 60

   + ammar saheb ; ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱٦
comment نظرات ()