امام حسين عليه السلام

اهل بیت در نهج البلاغه

نصوص امامت در نهج البلاغه اهمیت تشریعى - عقیدتى امامت، تنها علت و انگیزه بیان این همه روایت در سخنان و خطبه‏هاى امام على‏علیه السلام نیست، بلکه واقعیت تاریخى که از دو سو - یعنى مفهوم عقیدتى و مصداق واقعى امامت - این موضوع را در برگرفته، نقش بسیارى در تلاش براى کشف این امر و روشن کردن اهمیت و مشخص نمودن مصادیق امامت داشته است; به گونه‏اى که تمامى ابزار و روش‏هاى استوار کردن مطلب و دقت نظر و تاکید و تمرکز به کار گرفته شده و با شرح و توضیح مفصل، از عاقبت غفلت و پیمودن راهى دیگر، بیم و هشدار بسیار داده شده است. نخست آن که امیرمؤمنان در ایام خلافتش، مقابل گروهى از امت مى‏ایستاد[و مسایل را به طور شفاف توضیح مى‏داد ]امتى که در بسیارى از امور مهم، دچار سر درگمى شده و مفاهیم براى آنها مغشوش و درهم و برهم شده بود، تا آن اندازه که دچار وحشت و سرگردانى شده بودند. به رغم آن که زمان چندان[از حیات پیغمبر] نگذشته بود و بسیارى از افراد، پیامبرصلى الله علیه وآله را دیده و سخنان زیادى از او شنیده بودند - که آنان را از سرگشتگى و سرگردانى در کار خود مى‏رهاند - اما آن روزها، بلکه آن سال‏ها این ویژگى را داشت که بسیار مه‏آلود بود و صورت شفاف مسایل را مى‏پوشاند. امام در برابر اینان که زیر پرچم او مى‏جنگیدند، مى‏ایستاد[و ناگزیر به اداى توضیحات بود ]زیرا بسیارى از نیازها و شرایط بودن زیر پرچم امام - که شایسته بود بدانند - از فهمشان پوشیده مانده بود، آن چنان که گاه برخى در این امر دچار تردید مى‏شدند، یا با اولویتى دیگر آن را برابر مى‏شمردند. امام‏علیه السلام با تاسف و افسوس فراوان در مقابل آنها مى‏ایستاد و برایشان خطبه مى‏خواند و از خود و اهل بیتش سخن مى‏گفت، تا آنچه را از خاطرشان فراموش شده بود، به یادشان بیاورد. آنجا که مى‏فرمود: «پس، کجا مى‏روید و کى باز مى‏گردید؟! و حال آن که علامت‏ها برپا و دلیل‏ها هویدا و نشانه‏ها پا برجاست. گمراهى تا کجا؟! سرگشتگى تا کى و چرا؟ در حالى که خاندان پیامبرتان میان شمایند که زمامداران حق و یقین و پیشوایان دین هستند و با گفتار راست قرین‏اند. پس هم چون قرآن، حرمت آنان را به خوبى در دل نگه دارید و چون شتران تشنه که به آبشخور مى‏روند، روى به آنان آرید!.» (1) اینها واژه‏هایى شگفت آور و سخنانى رسا هستند که معانى آن بى عیب و نقص بوده و از غفلت عموم مردم از مبادى اصیل رسالت اسلام، پرده برمى دارد.

   + ammar saheb ; ٥:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٧/٢
comment نظرات ()